poniedziałek, 20 wrzesień 2021 11:47

Ostatni kwartał na przygotowanie analiz porównawczych dla cen transferowych 2020

faktura elektronicznaNawet jeśli nie minął jeszcze ustawowy okres 3 lat od wykonania ostatniego raportu porównawczego dla cen transferowych, to do końca tego roku trzeba przygotować nowe analizy. Wynika to z zapisu o konieczności przeprowadzania ich w związku ze znaczącą zmianą otoczenia biznesowego.

Analizę porównawczą przygotowuje przedsiębiorstwo, które przeprowadza transakcje przekraczające próg dokumentacyjny wynikający z ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1666) i podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu.

Zgodnie z art. 11r Ustawy o CIT Analiza porównawcza oraz analiza zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany. Zatem nawet, jeśli firma zaraportowała TP w 2020 roku, to teraz zmuszona jest zaktualizować dane, ponieważ pandemia COVID znacząco zmieniła otoczenie biznesowe.

Nowe otoczenie prawne zmieniło też obowiązki dokumentacyjne, w tym formularze TPR.

Przygotowanie raportu powinno przebiegać z dostępem do profesjonalne bazy danych, z przeprowadzeniem analizy jakościowej próby, a także z uwzględnieniem najnowszych zmian, zawartych między innymi w zapisach tarcz antykryzysowych, w tym dotyczących transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

Co może grozić za nieprawidłowe przygotowanie analizy porównawczej TP lub jej brak? W razie kontroli Skarbówka może doszacować dochód z transakcji nawet w kilku milionowych kwotach. Warto zatem przygotować raport tak, by spełniał wszystkie aktualne wymogi.

PCDK

PCDK

Eksperci CDK Progressio to architekci biznesu, z ponad 15-letnim doświadczeniem na rynku szkoleniowym w Polsce i na świecie. Dzięki doświadczeniu, współpracy z klientami z różnych branż, jak też dzięki własnym niestandardowym pomysłom, opracowujemy unikalne produkty i programy szkoleń.