środa, 27 lipiec 2022 07:56

Zwrot akcyzy od energii nie rzutuje na zwrot nadpłaty w podatku od piwa smakowego

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, na wniosek przedsiębiorcy, browaru regionalnego wstąpił do postępowania ze skargi kasacyjnej do wyroku WSA w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego.

Biuro zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com Biuro zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Kadry i płaceDla stwierdzenia nadpłaty nie jest konieczne spełnienie dodatkowego warunku w postaci zubożenia podatnika wyrok NSA z dnia 12 lipca 2022 roku I GSK 2223/19

Zdaniem organów podatkowych, okoliczność uiszczenia przez spółkę podatku akcyzowego w wysokości wyższej niż należna nie stanowiła nadpłaty w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 O.p. Organy podnosiły, że w świetle uchwały pełnej Izby Gospodarczej sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2011 r., I GPS 1/11 dla stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym, konieczne było spełnienie dodatkowego warunku w postaci zubożenia podatnika.

Rzecznik wstępując do postępowania wskazał, że moc wiążąca uchwały I GPS 1/11 powinna odnosić się tylko do nadpłaty w podatku akcyzowym od energii elektrycznej.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej uchylił wyrok WSA oraz uchylił zaskarżoną decyzję. W ustnych motywach wyroku Sąd podzielił argumentację rzecznika i wskazał, że teza uchwały I GPS 1/11 nie ma zastosowania w stanie faktycznym, w którym wniosek o stwierdzenie nadpłaty dotyczy podatku akcyzowego od piwa.

Uchwała ta zapadła w trybie tzw. uchwały konkretnej tj. w celu wyjaśnienia istotnego zagadnienia prawnego jakim był zwrot nadpłaty akcyzy od energii elektrycznej i powinna być stosowana tylko w tym zakresie. W szczególności nie powinna być rozszerzana na inne wyroby akcyzowe
– powiedział Adam Abramowicz Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

strzalka
Poznaj najbliższe szkolenia z zakresu podatków

 

PCDK

PCDK

Eksperci CDK Progressio to architekci biznesu, z ponad 15-letnim doświadczeniem na rynku szkoleniowym w Polsce i na świecie. Dzięki doświadczeniu, współpracy z klientami z różnych branż, jak też dzięki własnym niestandardowym pomysłom, opracowujemy unikalne produkty i programy szkoleń.

Inni czytali także