Międzynarodowe prawo podatkowe - problematyka podatku u źródła

Cena:
520.00 PLN (netto)

676: za udział w formie stacjonarnej
Kod: 0068/2023ON
On-line / Stacjonarne, od: 26 maja 2023 do: 26 maja 2023

Miejsce: Warszawa

Celem szkolenia Międzynarodowe prawo podatkowe - problematyka podatku u źródła jest Zdobycie wiedzy na temat zastosowania korzystnych rozwiązań na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Szkolenie Międzynarodowe prawo podatkowe skierowane jest do przedsiębiorców, dyrektorów finansowych, księgowych, pracowników
pionów ekonomiczno-finansowych.

 • Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium Polski, podlegających obowiązkowi pobrania podatku „u źródła”.
 • Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT.
 • Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Ulga abolicyjna.
 • Zasady opodatkowania marynarzy.
 • Odsetki w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
 • Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
  • definicja należności licencyjnych,
  • poszczególne rodzaje należności licencyjnych:
   • znaki towarowe,
   • know-how,
   • licencje na programy komputerowe – problematyka end usera,
   • prawa do używania praw autorskich,
   • licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych,
   • użytkowanie urządzenia przemysłowego.
 • Instytucja uprawnionego odbiorcy (beneficial owner) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła” odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom powiązanym wraz z obowiązkami dokumentacyjnymi.
 • Należyta staranność w podatku u źródła - na co należy zwrócić uwagę? Dlaczego może to być niebezpieczne dla płatników?
 • Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Podatek „u źródła” od biletów lotniczych.
 • Świadczenia emerytalne w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w ustawie o PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym:
  • zakres pojęcia „usługi o podobnym charakterze”
  • szczególne rodzaje usług niematerialnych:
   • usługi doradcze,
   • usługi księgowe,
   • usługi badania rynku,
   • usługi prawne,
   • usługi reklamowe,
   • usługi zarządzania i kontroli,
   • usługi rekrutacji i pozyskania personelu,
   • udzielanie poręczeń i gwarancji.
 • Opodatkowanie tzw. zysków z przedsiębiorstwa.
 • Certyfikaty rezydencji:
  • definicja certyfikatów rezydencji,
  • rola certyfikatów rezydencji,
  • forma certyfikatów rezydencji,
  • data ważności certyfikatu rezydencji,
  • omówienie przykładowych certyfikatów.
 • Nowe zasady pobor podatku „u źródła” od 1 lipca 2021 r. Dlaczego nowe przepisy są niezgodne z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania? Zapowiedzi fundamentalnych zmian w poborze podatku u źródła - czym są spowodowane?
  • zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela,
  • zmiany w zakresie sposobu poboru podatku „u źródła”,
  • opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku „u źródła”,
  • zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności,
  • certyfikat rezydencji przy usługach niematerialnych,
 • Metody wyłączenia podwójnego opodatkowania:
  • metoda odliczenia proporcjonalnego,
  • metoda wyłączenia z progresją.
Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Co zawiera cena:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Uczestnictwo w szkoleniu

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej sali.

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Międzynarodowe prawo podatkowe - problematyka podatku u źródła