Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z całym zakresem środowiskowym. Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, REACH i CLP, Systemy Zarządzania i BHP. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

Oferujemy projekty z ochrony środowiska w formie szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, omawiania kazusów czy rozwiązywania przypadków. Realizujemy je również w formie otwartej bądź zamkniętej

Podkategorie

Aktualne

Temat:
Województwo:
TematStartFormaMiejsceCena*
Gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  Nowy8 lutego 2023On-line490.00 PLN
Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska i KOBiZE  Nowy10 lutego 2023On-line490.00 PLN
Transport odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych10 lutego 2023On-line / StacjonarneWrocław490.00 PLN
Nowe zasady uzyskiwania decyzji środowiskowych w 2023 roku16 lutego 2023On-line / StacjonarneWarszawa490.00 PLN
Wymagania prawne w ochronie środowiska oraz kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku16 lutego 2023On-line / StacjonarneWarszawa490.00 PLN
Raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji ( KOBiZE) i opłaty środowiskowe20 lutego 2023On-line520.00 PLN
Od CSR do ESG. Jak przygotować się do raportowania pozafinansowego?22 lutego 2023On-line / StacjonarneWarszawa520.00 PLN
Specjalista ds. ochrony środowiska  Nowy22 lutego 2023On-line / StacjonarneWarszawa2400.00 PLN
Wymagania prawne w ochronie środowiska oraz kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku23 lutego 2023On-line / StacjonarneWrocław520.00 PLN
Nowe Rozporządzenie Unii Europejskiej w zakresie opakowań „Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020”24 lutego 2023On-line650.00 PLN
*netto