Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z całym zakresem środowiskowym. Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, REACH i CLP, Systemy Zarządzania i BHP. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

Oferujemy projekty z ochrony środowiska w formie szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, omawiania kazusów czy rozwiązywania przypadków. Realizujemy je również w formie otwartej bądź zamkniętej.

Pełna lista szkoleń z ochrony środowiska

Aktualne

Temat:
Województwo:
TematStartFormaMiejsceCena*
Gospodarka odpadami i BDO w firmie  Nowy22 października 2021On-line410.00 PLN
Wprowadzanie produktów w opakowani - w świetle wymogów związanych z ochroną środowiskaach 26 października 2021On-line320.00 PLN
Raportowanie do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)27 października 2021On-line410.00 PLN
Magazynowanie odpadów - nowe wymagania po 1 stycznia 2021 roku28 października 2021On-line410.00 PLN
Wymagania ochrony środowiska dla firm – powietrze, hałas, wody, odpady  Nowy28 października 2021On-line320.00 PLN
Ochrona środowiska w firmie w pigułce18 listopada 2021On-line410.00 PLN
Nowe zasady uzyskiwania decyzji środowiskowych19 listopada 2021On-line410.00 PLN
Odpady budowlane, przemysłowe - obowiązki branży budowlanej wynikające z aktualnych przepisów o ochronie środowiska19 listopada 2021On-line410.00 PLN
PRAWO Ochrony środowiska – kompendium wiedzy19 listopada 2021On-line410.00 PLN
Gospodarka odpadami i BDO w firmie26 listopada 2021On-line410.00 PLN
*netto