Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z całym zakresem środowiskowym. Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, REACH i CLP, Systemy Zarządzania i BHP. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

Oferujemy projekty z ochrony środowiska w formie szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, omawiania kazusów czy rozwiązywania przypadków. Realizujemy je również w formie otwartej bądź zamkniętej.

Pełna lista szkoleń z ochrony środowiska

Aktualne

Temat:
Województwo:
TematStartFormaMiejsceCena*
Obowiązki polskiego przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach na rynek niemiecki z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022r.   Nowy7 lipca 2022On-line460.00 PLN
Wprowadzanie produktów w opakowania - w świetle wymogów związanych z ochroną środowiska7 lipca 2022On-line330.00 PLN
Ochrona środowiska w firmie w pigułce w 2022 roku  Nowy12 lipca 2022On-line460.00 PLN
Wymagania ochrony środowiska dla firm – powietrze, hałas, wody, odpady12 lipca 2022On-line330.00 PLN
Zarządzanie substancjami chemicznymi w firmie 12 lipca 2022On-line330.00 PLN
BDO – system ewidencji odpadów, od podstaw22 lipca 2022On-line460.00 PLN
Raportowanie do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)22 lipca 2022On-line460.00 PLN
Międzynarodowe przemieszczanie odpadów10 sierpnia 2022On-line460.00 PLN
Nowe zasady uzyskiwania decyzji środowiskowych w 2022 roku10 sierpnia 2022On-line460.00 PLN
Odpady w zakładzie/firmie – ewidencja uproszczona, pełna, najnowsze obowiązki dla firm budowlanych, sprawozdawczość, kary w gospodarce odpadami10 sierpnia 2022On-line460.00 PLN
*netto