PRZEGLĄD PODATKOWY - ZMIANY W VAT, PIT i CIT 2022

Cena:
410.00 PLN (netto)
Kod: 0930/2021ON
On-line, od: 14 października 2021 do: 14 października 2021
 • PODATEK VAT
  • Krajowy System e - Faktur (KseF) od 1 stycznia 2022
   • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
   • Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
   • Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
   • Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
   • Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
   • Faktura zaliczkowa w KSeF,
   • Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
   • Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych,
   • Dane raportowane w JPK_VAT a KSeF,
   • Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
   • JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF
   • Faktury korygujące w KSeF,
   • Dostęp do faktur w KSeF.
   • Nota korygująca a KSeF,
   • Kolejny egzemplarz faktury a faktura ustruktyryzowana,
   • Faktura uproszczona a KSeF,
   • Faktury do paragonu a KSeF,
   • Faktury dla kontrahentów zagranicznych w KSeF,
   • Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
   • Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,
  • Pakiet Slim VAT 2 od 1 października 2021
   • sunięcie 3-miesięcznego ograniczenia w odliczaniu VAT w przypadku importu usług;
   • dodanie przepisów określających sposób ujmowania korekt in minus w przypadku WNT i importu usług;
   • wprowadzenie uregulowań uwzględniających skutki Brexitu;
   • określenie zasad rozliczania transakcji łańcuchowych, jeżeli transport organizuje pierwszy podmiot w łańcuchu;
   • zmiany w rozliczaniu importu towarów w procedurze uproszczonej;
   • możliwość wybrania opcji opodatkowania dostawy nieruchomości przed notariuszem;
   • wydłużenie okresu odliczenia VAT realizowanego poprzez korektę deklaracji;
   • przesunięcie terminu na złożenie informacji VAT-26;
   • dostosowanie przepisów o uldze na złe długi do wytycznych TSUE;
 • Polski Ład” – zmiany w CIT i PIT od 2022 r.
  • Zmiany dla przedsiębiorców w zakresie składki zdrowotnej:
   • podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców wykazujących dochód
   • podstawa składki zdrowotnej dla szczególnych kategorii przedsiębiorców (np. wspólnicy spółek),
   • podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opłacających ryczałt,
   • minimalna podstawa składki zdrowotnej.
  • Pozostałe zmiany dla przedsiębiorców:
   • wprowadzeniu preferencji dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
   • zmiany w uldze B+R (wprowadzenie ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty: w związku z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów),
   • ulga konsolidacyjna,
   • wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
   • wprowadzenie w ustawie PIT ulgi z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków,
   • „JPK” w podatku CIT i PIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji,
   • zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (zmiany w TP-R, zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji, itp.),
   • ulga na robotyzację,
   • zmiany w rozliczaniu CIT estońskiego,
   • wprowadzenie regulacji zapobiegających wypłacie „sztucznej dywidendy”,
   • zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach),
   • ulgi przy wprowadzaniu obrotu bezgotówkowego,
   • zmiany przy wykupie samochodów z leasingu (wykup „prywatny” i firmowy),
Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Co zawiera cena:

Jeśli wybierzesz formę online:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Certyfikat w formie elektronicznej
 • Dostęp do prostej w obsłudze platformy online

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Materiały szkoleniowe w formie drukowanej
 • Certyfikat w formie drukowanej
 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej i zdezynfekowanej sali.

Zapytaj eksperta o szczegóły

Telefon

22 299 23 23

690 017 595

Email:

szkolenia@pcdk.pl

Jesteśmy dostępni

Poniedziałek-piątek, 8:00-16:00

Masz problem z zapisem, pobierz:

PRZEGLĄD PODATKOWY - ZMIANY W VAT, PIT i CIT 2022