Zmiany w VAT od 01.10.2021 i 01.01.2022: Nowy Ład, SLIM VAT 2.0, KSeF, nowa struktura JPK

Cena:
430.00 PLN (netto)
Kod: 1112/2021ON
On-line, od: 28 stycznia 2022 do: 28 stycznia 2022

Celem szkolenia Zmiany w VAT od 01.10.2021 i 01.01.2022: Nowy Ład, SLIM VAT 2.0, KSeF, nowa struktura JPK jest zapoznanie się ze wszystkimi zmianami wprowadzanymi kilkoma aktami prawnymi, co pozwoli na odpowiednie przygotowanie siebie oraz klientów, a także na wypracowanie odpowiednich procedur w firmie.
Zmiany zostaną zaprezentowane w sposób usystematyzowany i przekrojowy, co pozytywnie wpływa na jakość szkolenia i satysfakcję uczestników. Omawiając poszczególne zagadnienia trener przytacza praktyczne przykłady. Szkolenie jest w pełni interaktywne – w jego trakcie macie Państwo pełną swobodę zadawania pytań trenerowi.
Zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 2.0. nie wywołują tak dużych kontrowersji jak te w ramach pakietu SLIM VAT 1.0., jednakże dotyczą szerszego spektrum zagadnień, m.in. systemu rozliczania transakcji łańcuchowych, nowych zasad rozpoznawania faktur in minus w WNT oraz imporcie usług, ulgi na złe długi, zmiany w załączniku nr 15, czy szeregu zmian dot. rachunku VAT. Dodatkowo ustawodawca zdecydował się m.in. zmienić zasady rozpoznawania podatku naliczonego, wydłużyć termin na składanie VAT-26.
W zakresie zmian wchodzących w życie od dnia 1 stycznia 2022 r. rewolucją będzie z pewnością uruchomienie Krajowego Systemu eFaktur. Zmiana ta będzie miała wpływ zarówno na proces obiegu dokumentów wewnątrz firm, jak i pomiędzy firmami, ale – w horyzoncie długofalowym – przemodeluje także dotychczasowe zasady współpracy pomiędzy firmami, a obsługującymi je biurami rachunkowymi.
Korzyści: zapoznanie się z nowymi przepisami; przygotowanie do wdrożenia zmian w firmie; przejrzyste i proste omówienie nadchodzących zmian; przygotowanie do modyfikacji współpracy z klientami (dot. biur rachunkowych); praktyczne przykłady i wskazówki; zrozumiały język; maksymalnie interaktywna formuła, w tym pełna swoboda zadawania pytań.
Dla kogo: właściciele firm; główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm; pracownicy biur rachunkowych; wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci); inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Część I. SLIM VAT 2.0.

 • Zmiany dotyczące transakcji łańcuchowych.
  • na czym polega istota transakcji łańcuchowych?
  • jak ustalać dostawę „ruchomą” oraz dostawę „nieruchomą” i dlaczego to takie ważne?
  • dotychczasowe zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych w obrocie wewnątrzunijnym,
  • dotychczasowe zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych w eksporcie towarów,
  • zasady rozliczania transakcji łańcuchowych w obrocie wewnątrzunijnym wprowadzone w SLIM VAT 2.0.,
  • zasady rozliczania transakcji łańcuchowych w eksporcie wprowadzone w SLIM VAT 2.0.,
  • warsztaty – analiza nowych zasad na wybranych przez prowadzącego przykładzie.
 • Nowe zasady rozpoznawania faktur korygujących in minus w WNT oraz imporcie usług.
  • zasady dotychczasowe odnoszące się do korekty in minus w WNT,
  • nowe zasady dot. WNT: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy,
  • zasady dotychczasowe odnoszące się do korekty in minus w imporcie usług,
  • nowe zasady dotyczące korekt in minus w imporcie usług,
  • przepisy przejściowe: korekty wystawione przed zmianą, korekty wystawione po zmianie.
 • Zmiany dotyczące podatku naliczonego w zakresie importu usług i WNT:
  • obowiązek wykazania VATu należnego w terminie 3 miesięcy,
  • skutki uchybienia terminowi 3miesięcznemu w zakresie podatku naliczonego,
  • ale to już było: likwidacja terminu 3miesięcznego oraz skutki tej zmiany,
  • przepisy przejściowe: co w przypadku faktur wystawionych przed zmianą, które dotrą do podatnika po wejściu w życie zmian?
 • Zmiany dotyczące podatku naliczonego w zakresie ujmowania podatku naliczonego:
  • moment powstania prawa do odliczenia,
  • opcja do rozliczenia podatku 3 kolejnych miesiącach,
  • skutki „przegapienia” 3miesięcznego terminu,
  • możliwość korekty wstecznie, za 1 okres,
  • po zmianach: możliwość korekty wstecznie, za jeden z 4 okresów rozliczeniowych,
  • co z fakturami wystawionymi przed zmianą, ale doręczonymi po zmianie?
  • co z fakturami wystawionymi i doręczonymi nabywcy przed zmianą?
 • Zmiany dotyczące pełnego prawa do odliczenia (samochody):
  • kto jest obowiązany składać VAT-26?
  • wydłużenie terminu na złożenie VAT-26,
  • co z pojazdami nabytymi przed zmianą?
 • Ulga na złe długi – zwiększenie „stosowalności”:
  • wprowadzenie ulgi na złe długi do sprzedaży na rzecz konsumentów,
  • warunki korzystania z ulgi na złe długi w związku ze sprzedażą na rzecz konsumenta,
  • likwidacja ograniczeń dotyczących dłużników (restrukturyzacja, upadłość itd.),
  • wydłużenie korzystania z ulgi do 3 lat,
  • przepisy przejściowe:
   • faktury wystawione przed zmianą, dla których termin zapłaty przypada przed zmianą, ale termin 90 dni upływa po zmianie,
   • faktury wystawione przed zmianą, dla których termin zapłaty i termin 90 dni przypada po zmianie.
 • Zmiany w procedurze importu towarów na zasadach uproszczonych – powrót do przeszłości?
  • na czym polega stosowanie zasad uproszczonych?
  • warunki stosowania procedury uproszczonej,
  • organy właściwe,
  • procedura uproszczona a przedstawiciel bezpośredni i pośredni,
  • zmiany: 4 miesiące na rozliczenie podatku i utrata prawa do stosowania procedury uproszczonej.
 • Zmiany dotyczące zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości:
  • sprzedaż budynku/budowli, a zwolnienie z VAT,
  • możliwość rezygnacji ze zwolnienia,
  • rezygnacja ze zwolnienia pod warunkiem zawarcia odpowiedniej klauzuli w akcie notarialnym.
 • Zmiany dotyczące MPP:
  • zmiana w załączniku nr 15,
  • rozszerzenie przepływów pomiędzy rachunkami VAT,
  • zmiany w uwalnianiu środków z rachunku VAT w przypadku zaległości podatkowych,
  • zmiany związane z zamykaniem rachunków w bankach,
  • uwalnianie środków byłych podatników oraz podmiotów zagranicznych.

Część II. Zmiany w VAT wprowadzane tzw. „Nowym Ładem”.

 • Możliwość zakładania grupy VAT:
  • czym jest Grupa VAT oraz jej przedstawiciel?
  • istota rozwiązania,
  • grupa VAT jako podatnik VAT:
   • przesłanki,
   • co zawrzeć w umowie,
   • obowiązki przedstawiciela Grupy,
   • rejestracja Grupy jako podatnika,
   • moment uzyskania statusu podatnika VAT przez Grupę,
   • status VAT UE dla całej Grupy,
   • moment utraty statusu podatnika VAT przez Grupę,
  • rozliczenia Grupy z innymi podmiotami,
  • rozliczenia wewnątrz Grupy,
  • raportowanie JPK przez Grupę VAT,
  • nadwyżki VATu naliczonego członków Grupy powstałe przed jej utworzeniem,
  • nadwyżka VATu naliczonego wygenerowana przez Grupę – który podmiot otrzymuje?
  • obowiązki sprawozdawcze podmiotów tworzących Grupę VAT,
  • co zawiera ewidencja?
  • organ podatkowy właściwy dla Grupy VAT,
  • proporcja roczna w przypadku Grupy VAT.
 •  Możliwość rezygnacji ze zwolnienia usług finansowych i ubezpieczeniowych.
  • Wymóg udostępnienia płatności bezgotówkowych:
   • nowy wymóg w segmencie B2C,
   • utrata prawa do kwartalnych rozliczeń VAT w związku z naruszeniem wymogu rozliczeniowego z wykorzystaniem formy bezgotówkowej,
   • zamrożenie zwrotu za brak możliwości płatności kartą,
   • przyspieszony 15dniowy zwrot dla podatników rozliczających się bezgotówkowo.

 Część III. Nowa struktura JPK

 • Likwidacja niektórych oznaczeń w strukturze JPK.
 • Wprowadzenie nowych oznaczeń w strukturze JPK.
 • Nowy sposób raportowania ulgi na złe długi.

Część IV. Krajowy System e-faktur

 • Charakterystyka nowego rozwiązania:
  • istota KSeF,
  • funkcjonalność systemu KSeF,
  • od kiedy?
  • dla kogo obligatoryjne, a dla kodo fakultatywne?
  • oprogramowanie MF, czy „z rynku”?
  • w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?
 • KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?
 • Faktura ustrukturyzowana:
  • sposób wystawiania,
  • sposób przesyłania do nabywcy,
  • zakres danych na fakturze „ustrukturyzowanej”,
  • korygowanie „ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
  • korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury „ustrukturyzowanej”,
  • archiwizacja i przechowywanie „ustrukturyzowanych” faktur,
  • faktury „ustrukturyzowane” w JPK
 • „Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.
 •  Pozostałe zmiany dotyczące faktur:
  • mniej danych na FV zaliczkowej,
  • wydłużenie możliwości wystawiania FV przed terminem,
  • poluzowanie wymogów dot. oznaczania duplikatów faktur,
  • zmiana zasad dotyczących wystawiania faktur korygujących.

 

Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Co zawiera cena:

Jeśli wybierzesz formę online:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Certyfikat w formie elektronicznej
 • Dostęp do prostej w obsłudze platformy online

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Materiały szkoleniowe w formie drukowanej
 • Certyfikat w formie drukowanej
 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej i zdezynfekowanej sali.

Zapytaj eksperta o szczegóły

Telefon

22 299 23 23

690 017 595

Email:

szkolenia@pcdk.pl

Jesteśmy dostępni

Poniedziałek-piątek, 8:00-16:00

Masz problem z zapisem, pobierz:

Zmiany w VAT od 01.10.2021 i 01.01.2022: Nowy Ład, SLIM VAT 2.0, KSeF, nowa struktura JPK

Zapisz się

Informacje o uczestniku

Dane do faktury (Nabywca)

Dane obiorcy

Dodatkowe informacje

Dobierz do szkolenia abonament (abonament nie działa przy rejestracji na kursy)

Warunki uczestnictwa

wymagane*