Reguły handlu międzynarodowego w tym Incoterms 2020 i ich wpływ na rozliczanie podatku VAT. Rozliczenie transakcji międzynarodowych w VAT

Cena:
490.00 PLN (netto)
Kod: 0619/2022ON
On-line, od: 31 stycznia 2023 do: 31 stycznia 2023

Celem szkolenia Reguły handlu międzynarodowego w tym Incoterms 2020 i ich wpływ na rozliczanie podatku VAT. Rozliczenie transakcji międzynarodowych w VAT jest zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

 • Zakres czynności opodatkowanych VAT:
  • kiedy transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (warunki konieczne),
 • Dostawa towarów na gruncie ustawy o VAT:
  • definicje ustawowe dostawy towarów i świadczenia usług,
  • przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel,
  • ustalenie momentu dokonania dostawy towarów a reguły handlowe, np. Incoterms,
  • czy ustalenie dostawy na warunkach Incoterms wpływa na ustalenie obowiązków podatkowych w VAT,
  • przykłady rozliczenia dostaw wg reguł Incoterms z punktu widzenia podatku VAT (z uwzględnieniem sytuacji, gdy dostawa jest realizowana na zasadzie wynikającej z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D).
  • jakie nowe reguły Incoterms 2020 obowiązują od 1.1.2020 r. – jaki to ma wpływ na rozliczenie podatku VAT
 • Obowiązek podatkowy, w tym:
  • przepisy regulujące kwestie powstania obowiązku podatkowego w VAT,
  • czy ustalenie dostawy na warunkach Incoterms wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego,
  • przykłady rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT z uwzględnieniem reguł Incoterms 2010 gdy dostawa jest realizowana na zasadzie z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D.
 • Podstawa opodatkowania, a reguły Incoterms:
  • zasady określania podstawy opodatkowania
  • czy transport należy wliczać do podstawy opodatkowania dostawy towarów?
  • jak na wartość podstawy opodatkowania wpływają reguły Incoterms?
  • czy można refakturować elementy transakcji w sytuacji przyjęcia określonych reguł handlowych wg Incoterms?
 • Faktura:
  • moment wystawienia faktury - obowiązujące przepisy
  • reguły Incoterms a termin wystawienia faktury (gdy dostawa jest realizowana na zasadzie z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D),
  • zbiorcze faktury,
  • elementy faktur, podstawowe dane, obowiązkowe adnotacje,
  • zasady wystawiania faktur korygujących in minus, in plus, not korygujących.
 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe – zasady opodatkowania, stosowania preferencyjnej stawki podatku, zmiany przepisów od 1 lipca 2020 r. Sposób wykazania WDT i WNT w nowym JPK_V7, w tym obowiązkowe kody. Jaki czas na zgromadzenie odpowiednich dowodów.
 • Transakcje eksportu i importu towarów – zakres opodatkowania i stosowania preferencyjnego opodatkowania. Sposób wykazania eksportu i importu towarów w nowym JPK_V7, w tym obowiązkowe kody. Jaki czas na zgromadzenie odpowiednich dowodów.
 • Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych:
  • znaczenie reguł Incoterms dla opodatkowania VAT transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych,
  • wykazanie różnych sposób rozliczeń transakcji łańcuchowych w zależności od zastosowanych reguł Incoterms,
  • orzecznictwo TSUE, wyroki polskich sądów administracyjnych jak i podejście organów
  • warsztaty praktyczne określające zasady opodatkowania w transakcjach łańcuchowych i trójstronnych uproszczonych
  • nowe zasady ustalania transakcji łańcuchowych – obowiązujące od 1.1.2020 r. – czy reguły Incoterms stracą na znaczeniu?
 • Moment odliczenia podatku naliczonego a Incoterms.
 • Zmiany w podatku VAT 2020 dotyczące transakcji międzynarodowych:
  • Nowe zasady opodatkowania transakcji dostaw wewnątrzwspólnotowych – jakie nowe wymogi dokumentacyjne spoczywają na podatniku aby zastosować 0% stawkę podatku VAT – jakie w tym zakresie podejście stosują organy podatkowe.
  • Nowe zasady opodatkowania dostaw przez tzw. magazyn konsygnacyjny.
  • Likwidowana informacji podsumowujących VAT-UE?
  • Jak wykazać transakcje międzynarodowe w nowym pliku JPK-DEK – czy jest obowiązek zaznaczenia w ewidencji, że transakcja miała charakter międzynarodowy?
 • Pytania i odpowiedzi
Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Co zawiera cena:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Uczestnictwo w szkoleniu

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej sali.

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska

tel: 690 017 595
e-mail: a.brzustowska@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Reguły handlu międzynarodowego w tym Incoterms 2020 i ich wpływ na rozliczanie podatku VAT. Rozliczenie transakcji międzynarodowych w VAT