Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska i KOBiZE

Cena:
490.00 PLN (netto)
Kod: 0650/2022ON
On-line, od: 27 stycznia 2023 do: 27 stycznia 2023

Raportowanie do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)

 • Podstawa prawna utworzenia Krajowej bazy - ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji/rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • Raportowanie do Krajowej bazy, a  opłaty za korzystanie ze środowiska.
 • Sporządzania raportów  do Krajowej bazy – ogólne zasady
  • jakie podmioty mają obowiązek sporządzenia i wysłania raportu,
  • czy każdy podmiot ma dokonać rejestracji w Krajowej bazie,
  • jakie dane wykorzystujemy do sporządzenia rocznego raportu,
 • Terminy wprowadzania raportów – od kiedy należy raportować emisje do powietrza
 • Sankcje za brak sporządzania i wysyłania raportów do KOBiZE

Sprawozdania za korzystanie ze środowiska

 • Sporządzania sprawozdania za korzystanie ze środowiska– ogólne zasady
  • jakie podmioty mają obowiązek sporządzenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska, a jakie  sporządzenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska i wysłania do właściwego urzędu,
  • jakie dane wykorzystujemy do sporządzenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska,
 • Terminy sporządzenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska
 • Sankcje za brak sporządzania sprawozdania za korzystanie ze środowiska
Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Ekspert ds. ochrony środowiska

Co zawiera cena:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Uczestnictwo w szkoleniu

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej sali.

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska

tel: 690 017 595
e-mail: a.brzustowska@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska i KOBiZE