Sygnaliści w sektorze prywatnym – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Cena:
410.00 PLN (netto)
Kod: 1012/2021ON
On-line, od: 13 grudnia 2021 do: 13 grudnia 2021

Ostatnio bardzo często słyszymy powtarzające się hasła „whistleblowing”, czy „sygnaliści”. Dlaczego? To za sprawą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
Przez sygnalistę rozumiemy osobę dokonująca zgłoszenia, pracująca w sektorze prywatnym lub publicznym, która uzyskała informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą.
Do 17 grudnia 2021 r. państwa członkowskie UE powinny wdrożyć w życie przepisy dyrektywy.Termin 17 grudnia 2021 r. jest szczególnie ważny dla podmiotów zatrudniających powyżej 250 pracowników, ponieważ muszą one zdążyć do tego czasu wdrożyć odpowiednie procedury. Podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników mają dłuższy termin na dostosowanie się do nowych przepisów, a mianowicie w ich przypadku termin ten jest przedłużony do 17 grudnia 2023 r.

 • Definicja sygnalisty
 • Co to jest whistleblowing ?
 • Podstawy prawne wdrożenia przepisów o sygnalistach
  • Dyrektywa z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
  • Projekt polskiej ustawy o ochronie sygnalistów – omówienie założeń ustawy
 • Nowe obowiązki pracodawców – proces wdrożeniowy:
 • Którzy przedsiębiorcy będą zobowiązani do wdrożenia nowych przepisów i od kiedy?
 • Wewnętrzne kanały raportowania
 • Zewnętrzne kanały raportowania
 • Wewnętrzna procedura zgłaszania anonimowych naruszeń – co powinna zawierać?
  • wskazania osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń,
  • określenia sposobu odbierania zgłoszeń,
  • określenia sposobu ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniającego co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania,
  • określenia sposobu ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
  • określenia zasad zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty, gdy jego tożsamość jest możliwa do ustalenia,
  • określenia rodzaju i charakteru działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia,
  • określenia terminu usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.
 • Ochrona sygnalistów w tym zakaz działań odwetowych i zakaz zwolnienia sygnalisty z pracy
 • System zgłaszania nieprawidłowości – niezbędna dokumentacja.
 • Kary za naruszenie przepisów
Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Co zawiera cena:

Jeśli wybierzesz formę online:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Certyfikat w formie elektronicznej
 • Dostęp do prostej w obsłudze platformy online

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Materiały szkoleniowe w formie drukowanej
 • Certyfikat w formie drukowanej
 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej i zdezynfekowanej sali.

Zapytaj eksperta o szczegóły

Telefon

22 299 23 23

690 017 595

Email:

szkolenia@pcdk.pl

Jesteśmy dostępni

Poniedziałek-piątek, 8:00-16:00

Masz problem z zapisem, pobierz:

Sygnaliści w sektorze prywatnym – nowe obowiązki dla przedsiębiorców