Sprawozdania za korzystanie ze środowiska i KOBiZE

Cena:
410.00 PLN (netto)
Kod: 1073/2021ON
On-line, od: 14 grudnia 2021 do: 14 grudnia 2021

Celem szkolenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska i KOBiZE jest zapewnienie uczestnikom szerokiej wiedzy, która umożliwi prawidłowe wyznaczenie opłaty, w tym wyeliminowanie błędów, które mogą powstać przy wykorzystaniu raportu KOBiZE. Uczestnicy zyskają umiejętności zapewnienia wysokiej wiarygodności obliczeń i optymalizacji opłat za emisję, jak praktycznie wprowadzić dane Państwa firmy do bazy, wygenerować raport KOBIZE oraz wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Omówimy też generowanie wykazu ręczni oraz za pomocą darmowego ekopłatnika.

 • Podstawowe informacje o KOBIZE i opłatach środowiskowych
  • Cel i zasady działania KOBIZE
  • Podstawy prawne
  • Podmioty i procesy objęte obowiązkiem raportowania do KOBiZE i sprawozdawczości do Marszałka
  • Kontrole i sankcje związane z sprawozdawczością środowiskową i raportami KOBiZE
  • Powiązanie KOBIZE z systemem opłat za korzystanie ze środowiska
 • Podstawowe zasady korzystania ze środowiska
  • Pozwolenia i zgłoszenia
  • Sprawozdawczość
  • Ewidencja
  • Wnoszenie opłat
  • Specjalnie dla uczestników szkolenia - kalendarz obowiązków w ochronie środowiska
 • Rejestracja w KOBIZE
  • Niezbędna dokumentacja
  • Założenie konta krok po kroku
  • Zmiana bądź aktualizacja wprowadzonych danych
 • Sporządzanie raportu do KOBiZE „krok po kroku”
  • Niezbędny zastaw informacji do przygotowania – lista kontrolna dla uczestników
  • Zakres i struktura raportu
  • Identyfikacja procesów, urządzeń i substancji podlegających raportowaniu – lista kontrolna dla uczestników
  • Budowanie struktury technologicznej zakładu
  • Charakterystyka paliw/odpadów/surowców wykorzystywanych w instalacji
  • Dane dotyczące produkcji i przetwarzania
  • Ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów
  • Wprowadzanie danych dla poszczególnych instalacji
  • Automatyczny system kontroli i korekta sprawozdań
 • Sposoby ustalania wielkości emisji i wysokości opłaty dla charakterystycznych procesów technologicznych
  • Określanie czasu pracy instalacji i źródeł
  • Zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji
  • Emisje z procesów przeładunku paliw silnikowych, spalania paliw w silnikach spalinowych i kotłach, LZO (np. z lakierni), procesów prowadzonych poza instalacją, klimatyzacji
 • Generowanie wykazu o zakresie korzystania ze środowiska oraz jak wyliczyć należne opłaty
 • Zasady obliczania i wnoszenia pozostałych opłat za korzystanie ze środowiska
  • pobór wód podziemnych i powierzchniowych
  • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
  • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi
  • składowanie odpadów.
 • Dyskusja i rozwiązywanie indywidualnych problemów
Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Co zawiera cena:

Jeśli wybierzesz formę online:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Certyfikat w formie elektronicznej
 • Dostęp do prostej w obsłudze platformy online

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Materiały szkoleniowe w formie drukowanej
 • Certyfikat w formie drukowanej
 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej i zdezynfekowanej sali.

Zapytaj eksperta o szczegóły

Telefon

22 299 23 23

690 017 595

Email:

szkolenia@pcdk.pl

Jesteśmy dostępni

Poniedziałek-piątek, 8:00-16:00

Masz problem z zapisem, pobierz:

Sprawozdania za korzystanie ze środowiska i KOBiZE