Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadzane od 1 stycznia 2023r.

Cena:
520.00 PLN (netto)

676: za udział w formie stacjonarnej
Kod: 0122/2023ON
On-line / Stacjonarne, od: 24 kwietnia 2023 do: 24 kwietnia 2023

Miejsce: Szczecin
 • Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzane od 1 stycznia 2023r.
 • Nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę od 1 stycznia 2023r. – rewolucyjne zmiany w PIT-2.
  • Zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku od 2023r.:
   • nowi płatnicy podatku uprawnieni do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w trakcie roku,
   • nowi podatnicy uprawnieni do korzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku (np. zleceniobiorcy, wykonawcy itp.),
   • płatnicy uprawnieni do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę „z urzędu”.
  • Możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę między maksymalnie 3 płatników ( np. pracodawców):
   • zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku osiągania przychodów  u kilku płatników – sposób dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę,
   • warunki umożliwiające podział kwoty zmniejszającej zaliczkę między kilku płatników w danym miesiącu,
   • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek w 2023r. przez pracownika prowadzącego działalność  gospodarczą,
   • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez emeryta/rencistę zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę zlecenia – PIT-2 a PIT-3 i wycofanie EPD-18 – problemy podatkowe emerytów i rencistów, przykłady
   • stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku pracownika osiągającego przychody z kilku umów zawartych z tym samym pracodawcą ( np. umowy o pracę i umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą, kilku umów zlecenia zawartych z tym samym „pracodawcą”).
  • Od kiedy osoby zatrudnione będą mogły składać nowe oświadczenia PIT-2?
  • Nowa formy składania PIT-2 od 01.01.2023r.i termin obowiązywania oświadczenia.
  • Nowy wzór PIT-2 – omówienie zasad wypełniania.
  • Zmiany w stosowaniu oświadczenia PIT-2 w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia – przykład.
  • Stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę na liście płac,  po zmianach od 1 stycznia 2023r. – przykłady
 • Nowe zasady składania wniosków i oświadczeń podatkowych w zakładach pracy i organach rentowych od 2023r.:
  • Formy składania wniosków i oświadczeń podatkowych – rodzaje wniosków i oświadczeń w 2023r.
  • Termin obowiązywania poszczególnych oświadczeń i wniosków a obowiązek ich aktualizacji lub wycofania.
  • Zmiany w stosowaniu oświadczeń i wniosków podatkowych po ustaniu zatrudnienia.
  • Zwolnienie płatnika z odpowiedzialności za naliczenia zaliczek na podstawie błędnie złożonych oświadczeń przez podatnika.
 • Możliwość niepobierania zaliczki na podatek z wynagrodzenia podatnika ( np. pracownika) w 2023r.
  • Warunki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia.
  • Zwolnienie z pobierania zaliczki a stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę (na podstawie złożonego PIT-2).
 • Nowy PIT-11 po zmianach podatkowych od 1 lipca 2022r - zasady jego wypełniania
  • Wykazywanie w PIT-11  zasiłków macierzyńskich w PIT-11 ( opodatkowanych i zwolnionych z podatku dochodowego).
  • Wykazywanie przychodów  ze stosunku pracy objętych tzw. ulgą dla klasy średniej.
  • Przychody korzystające ze zwolnienia w ramach tzw. ulg PIT „0” – m.in. ulga dla seniora, ulga 4+ i ulga dla młodych.
  • Składki członkowskie do związków zawodowych w PIT-11.
 • Zmiany w niestosowaniu KUP na wniosek podatnika od 1 stycznia 2023r.
 • Prawidłowe sporządzanie informacji i deklaracji PIT za rok 2022:
  • Omówienie formularzy obowiązujących płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR),
  • Zasady wypełniania, forma i terminy ich przekazywania, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 lipca 2022 r.
 • Pozostałe zmiany, w tym między innymi:
  • Ograniczenie odpowiedzialności płatnika,
  • Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • Rozliczanie osoby samotnie wychowującej dziecko.
  • Podatek hipotetyczny – jak go wyliczyć?


Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Co zawiera cena:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Uczestnictwo w szkoleniu

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej sali.

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadzane od 1 stycznia 2023r.