Drukuj

Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z całym zakresem środowiskowym. Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, REACH i CLP, Systemy Zarządzania i BHP. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

Oferujemy projekty z ochrony środowiska w formie szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, omawiania kazusów czy rozwiązywania przypadków. Realizujemy je również w formie otwartej bądź zamkniętej

Podkategorie

Aktualne

Temat:
Województwo:
TematStartFormaMiejsceCena*
BDO – system ewidencji odpadów oraz nowe zasady magazynowania odpadów  Nowy5 kwietnia 2023On-line520.00 PLN
Prawo wodne a aktualizacja krajowego programu oczyszczania14 kwietnia 2023On-line520.00 PLN
Gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi18 kwietnia 2023On-line / StacjonarneWarszawa520.00 PLN
Wymagania prawne w ochronie środowiska oraz kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku18 kwietnia 2023On-line520.00 PLN
Nowe Rozporządzenie Unii Europejskiej w zakresie opakowań „Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020”26 kwietnia 2023On-line520.00 PLN
Nowe zasady uzyskiwania decyzji środowiskowych w 2023 roku26 kwietnia 2023On-line520.00 PLN
Proces inwestycyjny, a ochrona środowiska – najnowsze wymagania prawne26 kwietnia 2023On-line520.00 PLN
Odpady budowlane – aktualne obowiązki i zmiany od 1 stycznia 2023 r. Kary w gospodarce odpadami budowlanymi. 9 maja 2023On-line520.00 PLN
Transport odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych10 maja 2023On-line / StacjonarneWarszawa520.00 PLN
BDO – system ewidencji odpadów oraz nowe zasady magazynowania odpadów12 maja 2023On-line520.00 PLN
*netto