Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z całym zakresem środowiskowym. Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, REACH i CLP, Systemy Zarządzania i BHP. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

Oferujemy projekty z ochrony środowiska w formie szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, omawiania kazusów czy rozwiązywania przypadków. Realizujemy je również w formie otwartej bądź zamkniętej.

Pełna lista szkoleń z ochrony środowiska

Aktualne

Temat:
Województwo:
TematStartFormaMiejsceCena*
Ochrona środowiska w firmie w pigułce w 2022 roku27 stycznia 2022On-line430.00 PLN
Magazynowanie odpadów od 1 stycznia 2022 roku28 stycznia 2022On-line430.00 PLN
BDO – gospodarka odpadami dla początkujących, kompendium wiedzy3 lutego 2022On-line430.00 PLN
PRAWO Ochrony środowiska – kompendium wiedzy3 lutego 2022On-line430.00 PLN
Specjalista ds. ochrony środowiska8 lutego 2022On-line1700.00 PLN
Raportowanie do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)15 lutego 2022On-line430.00 PLN
Sprawozdania za korzystanie ze środowiska i KOBiZE 15 lutego 2022On-line430.00 PLN
Prawo ochrony środowiska - trzydniowy kurs16 lutego 2022On-line1290.00 PLN
Gospodarka odpadami i BDO w firmie22 lutego 2022On-line430.00 PLN
Nowe zasady uzyskiwania decyzji środowiskowych w 2022 roku10 marca 2022On-line430.00 PLN
*netto