Podatek VAT w obrocie międzynarodowym – WDT, WNT, eksport towarów i import usług oraz zmiany dotyczące WDT

Cena:
410.00 PLN (netto)
Kod: 0877/2021ON
On-line, od: 30 listopada 2021 do: 30 listopada 2021

Celem szkolenia Podatek VAT w obrocie międzynarodowym jest omówienie zagadnień dotyczących podatku VAT związanych z transgranicznymi transakcjami towarowymi, tj. wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów oraz eksportem i importem towarów, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2021 r.

 • Harmonizacja warunków stosowania stawki 0% przy WDT w całej UE, zmiany dotyczące transakcji łańcuchowych:
  • omówienie przepisów unijnych obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.,
  • nowe przesłanki materialne do stosowania stawki 0% wprowadzone od 1 lipca 2020 r.,
  • jakich dokumentów pozwalających na zastosowanie stawki 0% wymagają przepisy unijne?
  • czy podatnik musi posiadać wszystkie dokumenty przewidziane w rozporządzeniu 282/2011 - w jakich terminach powinien je zgromadzić, żeby zastosować 0% stawkę VAT?
  • kiedy weszły w życie nowe wymogi?
  • magazyn konsygnacyjny (call-off stock) – zmiany od 2020 r. z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1 lipca 2020 r.,
  • zmiana sposobu ustalania miejsca opodatkowania VAT dostaw w ramach transakcji z udziałem większej liczby podmiotów (tzw. transakcje łańcuchowe),
  • regulacje przejściowe – sposób postępowania w przypadku transakcji dokonywanymi do 30 czerwca 2020 r.
 •  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
  • definicja WDT,
  • moment powstania obowiązku podatkowego,
  • zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania),
  • podstawa opodatkowania WDT,
  • warunki stosowania 0% stawki VAT
  • szczególne przypadki WDT.
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
  • pojęcie WNT,
  • obowiązek podatkowy – znaczenie daty wystawienia faktury,
  • reguły rozliczania zaliczek na poczet WNT,
  • podstawa opodatkowania w WNT,
  • przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
  • kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej.
 • Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku VAT
  • kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa,
  • pojęcie dostawy ruchomej,
  • znaczenie warunków Incoterms dla sposobu opodatkowania transakcji łańcuchowej,
  • nowe przepisy dotyczące transakcji łańcuchowych między podmiotami unijnymi.
 • Sposób rozliczenia transakcji trójstronnych:
  • miejsce dostawy w transakcjach wielostronnych,
  • obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
  • stosowanie procedury uproszczonej – warunki wykorzystania tej instytucji.
 • Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru (dostawa z montażem):
  • nabywca towaru jako podatnik,
  • podstawa opodatkowania,
  • obowiązek podatkowy,
 • Eksport towarów:
  • definicja eksportu towarów,
  • eksport bezpośredni i pośredni,
  • obowiązek podatkowy,
  • zaliczki w eksporcie,
  • podstawa opodatkowania,
  • dokumentowanie prawa do stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim.VIII. Zasady rozliczania dostaw wysyłkowych na rzecz konsumentów z innych państw UE.
 • Import i eksport usług:
  • pojęcie importu i eksportu usługi,
  • omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług,
  • miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne,
  • szczególne przypadki określania miejsca świadczenia,
  • zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
  • podstawa opodatkowania w imporcie usług,
  • usługi ciągłe w imporcie usług,
  • rozliczanie eksportu usług.
 • Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.
Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Co zawiera cena:

Jeśli wybierzesz formę online:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Certyfikat w formie elektronicznej
 • Dostęp do prostej w obsłudze platformy online

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Materiały szkoleniowe w formie drukowanej
 • Certyfikat w formie drukowanej
 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej i zdezynfekowanej sali.

Zapytaj eksperta o szczegóły

Telefon

22 299 23 23

690 017 595

Email:

szkolenia@pcdk.pl

Jesteśmy dostępni

Poniedziałek-piątek, 8:00-16:00

Masz problem z zapisem, pobierz:

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym – WDT, WNT, eksport towarów i import usług oraz zmiany dotyczące WDT

Zapisz się

Informacje o uczestniku

Dane do faktury (Nabywca)

Dane obiorcy

Dodatkowe informacje

Dobierz do szkolenia abonament (abonament nie działa przy rejestracji na kursy)

Warunki uczestnictwa

wymagane*