Polski Ład - zmiany w fakturowaniu i JPK

Cena:
430.00 PLN (netto)
Kod: 1017/2021ON
On-line, od: 21 stycznia 2022 do: 21 stycznia 2022

Szkolenie Faktury i korekty - rewolucyjne zmiany obowiązujące w 2022 roku związane jest z prawidłowym wystawieniem, dokonywaniem korekt i anulowaniem faktur. Elementy niewadliwej faktury, prawidłowa dokumentacja i ewidencje dla celu rozliczeń podatku od towarów i usług.

 • Przepisy dotyczące fakturowania:
  • przepisy dot. fakturowania w ustawie o VAT,
  • przepisy unijne w zakresie wystawiania faktur VAT,
  • przepisy wykonawcze.
 • Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:
  • katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
  • poprawna treść faktury VAT,
  • terminy wystawienia faktury VAT,
  • obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
  • fakturowanie zaliczek,
  • faktura końcowa,
  • anulowanie faktury,
  • tzw. Korekta do zera
  • faktura uproszczona (faktura a paragon fiskalny, ujęcie w JPK faktur uproszczonych)
  • kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych (możliwość zastosowania spójnego kursu walut dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego – pakiet SLIM VAT).
  • symbol PKWiU lub CN na fakturach
  • zasady fakturowania usług transportowych i usług spedycyjnych
 • Nowe zasady wystawiania faktur korygujących w 2021 roku (PAKIET SLIM VAT):
  • faktury korygujące in plus (korekta wsteczna/korekta bieżąca)
  • faktury krygujące in minus – likwidacja potwierdzenia odbioru faktury korygującej)
  • nowe uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących
  • praktyczne przykłady
 • Pakiet SLIM VAT 2
  • faktura VAT korygująca – nieobowiązkowa informacja o przyczynie korekty
  • duplikaty faktur – nieobowiązkowe oznaczenie
  • bilet jako faktura – likwidacja limitu 50 km
  • jasne zasady korekt – korekta zmniejszająca cenę WNT – następcza „niezawiniona”
  • łatwiejszy obrót nieruchomościami
 • Zasady wystawiania not korygujących:
  • przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
  • dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
  • sposób wystawienia noty korygującej,
  • akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.
 • Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:
  • przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
  • faktury elektroniczne w prawie unijnym,
 • Zasady przechowywania faktur:
  • okres, w którym należy przechowywać faktury,
  • sposób przechowywania faktur,
  • udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym.
 • Refakturowanie:
  • definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
  • stawki VAT na refakturze
  • data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
  • refaktura usług noclegowych – SLIM VAT nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu usług noclegowych w celu ich dalszego refakturowania.
 • Faktura VAT a prawo do odliczenia:
  • moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
  • SLIM VAT – nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie wydłużenia terminu odliczenia podatku VAT do 4 miesięcy,
  • błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
  • pusta faktura
 • Krajowy System e-faktur od 01.01.2022 r.
  • co to jest KSeF i do czego ma służyć?
  • e Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,
  • KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
  • zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,
  • pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
  • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
  • wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
  • uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
  • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,
  • 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika,
  • zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
  • faktury korygujące w KSeF,
  • nota korygująca a KSeF,
  • kolejny egzemplarz faktury a faktura ustruktyryzowana,
  • faktura uproszczona a KSeF,
  • faktury do paragonu a KSeF,
  • faktura zaliczkowa w KSeF,
  • faktury dla kontrahentów zagranicznych w KSeF,
  • korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
  • korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,
  • dostęp do faktur w KSeF
Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Co zawiera cena:

Jeśli wybierzesz formę online:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Certyfikat w formie elektronicznej
 • Dostęp do prostej w obsłudze platformy online

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Materiały szkoleniowe w formie drukowanej
 • Certyfikat w formie drukowanej
 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej i zdezynfekowanej sali.

Zapytaj eksperta o szczegóły

Telefon

22 299 23 23

690 017 595

Email:

szkolenia@pcdk.pl

Jesteśmy dostępni

Poniedziałek-piątek, 8:00-16:00

Masz problem z zapisem, pobierz:

Polski Ład - zmiany w fakturowaniu i JPK

Zapisz się

Informacje o uczestniku

Dane do faktury (Nabywca)

Dane obiorcy

Dodatkowe informacje

Dobierz do szkolenia abonament (abonament nie działa przy rejestracji na kursy)

Warunki uczestnictwa

wymagane*