Podatek VAT 2022 w Nowym Ładzie

Cena:
460.00 PLN (netto)
Kod: 0359/2022ON
On-line, od: 17 sierpnia 2022 do: 17 sierpnia 2022
 • Wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej oraz Krajowego Systemu e-faktur (KSeF):
  • Czym jest e-Faktura?
  • Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
  • Jakie faktury można wystawiać w KSeF?
  • Których faktur nie można wystawić w KSeF?
  • Obieg e-Faktur. Jak działa system?
  • Rodzaje uprawnień.
  • Sposób uwierzytelniania się w KseF.
  • Czy e-Fakturowanie jest obowiązkowe?
  • e-Faktura dla sprzedaży zagranicznej.
  • e-Faktura a sprzedaży dla konsumentów.
  • Zgoda odbiorcy na otrzymywanie e-Faktur.
  • Co jeśli odbiorca nie wyraził zgody na otrzymywanie e-Faktur?
  • Data wystawienia faktury.
  • Data otrzymania faktury.
  • Kiedy system KSEF będzie obowiązkowy?
 • Zasady wystawiania e-faktur
  • Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
  • Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych)
  • faktura zaliczkowa w KSeF,
  • Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
  • Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych,
  • dostęp do faktur w KSeF
  • zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
  • JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF
  • faktury korygujące w KSeF,
  • nota korygująca a KSeF,
  • kolejny egzemplarz faktury a faktura ustruktyryzowana,
  • faktura uproszczona a KSeF,
  • faktury do paragonu a KSeF,
  • faktury dla kontrahentów zagranicznych w KSeF,
  • korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
  • korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,
 • Omówienie schemy FA(1). Jaka jest treść e-Faktury?
  • Nagłówek e-Faktury.
  • Numer identyfikujący w KSeF a numer faktury.
  • Dane podatnika.
  • Status podatnika.
  • Dane nabywcy.
  • Dane innych podmiotów związanych z fakturą (np. odbiorca, faktor, współwłaściciel itp.).
  • Dane podmiotu upoważnionego.
  • Oznaczenie rodzaju faktury (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAL, KOR_ROZ, UPR).
  • Atrybuty „TP”, „FP” oraz „GTU”.
  • Kurs waluty.
  • Dane dodatkowe (PKWiU, CN, PKOB, EORI, Procedury, numer WZ, numer GLN, inne).
  • Węzeł „Rozliczenie”.
  • Węzeł „Płatność”.
  • Zapłata całkowita.
  • Zapłata częściowa.
  • Data zapłaty.
  • Termin płatności.
  • Forma płatności.
  • Oznaczenie numeru rachunku.
  • Węzeł „Warunki Transakcji”.
  • Data zamówienia.
  • Numer umowy.
  • Warunki dostawy.
  • Szczegóły transportu.
  • Podmiot pośredniczący.
  • Węzeł „Zamówienie”.
  • Stopka e-Faktury.
  • Omówienie broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej schemy KSEF
 • Grupa VAT – zmiany planowane od 1 stycznia 2023 r.:
  • Kto będzie mógł utworzyć grupę VAT?
  • W jakich przypadkach korzystne jest utworzenie takiej grupy?
  • Co powinna zawierać umowa o utworzeniu grupy VAT?
  • Jak rozliczane są transakcje wewnątrz grupy i z podmiotami spoza grupy?
  • Jak fakturować czynności wykonywane dla członków grupy VAT?
 • Pakiet SLIM VAT 3 – kolejne uproszczenia w VAT od jesieni 2022:
  • podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie;
  • uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczania podstawy opodatkowania przy korektach in minus oraz in plus;
  • zmiany w przepisach dotyczących WDT;
  • zmiany w zwolnieniach z VAT;
  • zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT;
  • zmiany w odliczaniu VAT proporcją
  • uproszczenie w dokumentowaniu otrzymywanych zaliczek
  • wystawienia faktury w przypadku gdy wpłata zaliczki oraz dostawa/usługa zostaną
  • dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym
  • pozostałe zmiany
 • Nowy Polski Ład – zmiany od 1 lipca 2022 r.:
  • Obniżenie stawki podatku z 17 % do 12 %
  • Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
  • Nowe reguły przyjmowania wniosków i oświadczeń wpływających na wysokość zaliczki na PIT.
  • Duża zmiana zasad składania informacji PIT-2.
  • Kiedy będzie można złożyć PIT-2 aż do trzech płatników jednocześnie?
  • Kiedy płatnik odliczy 1/12, kiedy 1/24, a kiedy 1/36 kwoty wolnej od podatku?
  • Zmiana zasad składania oświadczeń o niepobieraniu zaliczek w trakcie roku dla dochodów do 30.000 zł z umów cywilnoprawnych.
  • Korzystne zmiany w zwolnieniach z PIT do 85.528 zł.
  • Skutki podania nieprawdy w PIT-2 lub innym oświadczeniu.
  • Obliczenie zaliczki na PIT dla dochodów od 1 lipca 2022 – przepisy przejściowe.
 • Zmiany w składce zdrowotnej:
  • Zasady odliczenia u podatników na skali podatkowej.
  • Zasady odliczenia w podatku linowym.
  • Zasady odliczenia dla podatników na ryczałcie.
  • Zmiany w oskładkowaniu osób pełniących funkcje na podstawie powołania.
  • Doprecyzowanie zasad rozliczenia nadpłaty składki w trakcie roku.
  • Oskładkowanie komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
 • Ponowny wybór formy opodatkowania w 2022 r. dla podatników liniowych i ryczałtowców
Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Co zawiera cena:

Jeśli wybierzesz formę online:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Certyfikat w formie elektronicznej
 • Dostęp do prostej w obsłudze platformy online

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Materiały szkoleniowe w formie drukowanej
 • Certyfikat w formie drukowanej
 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej i zdezynfekowanej sali.

Zapytaj eksperta o szczegóły

Telefon

22 299 23 23

690 017 595

Email:

szkolenia@pcdk.pl

Jesteśmy dostępni

Poniedziałek-piątek, 8:00-16:00

Masz problem z zapisem, pobierz:

Podatek VAT 2022 w Nowym Ładzie

Zapisz się

Informacje o uczestniku

Dane do faktury (Nabywca)

Dane obiorcy (opcjonalnie)

Dodatkowe informacje

Dobierz do szkolenia abonament (abonament nie działa przy rejestracji na kursy)

Warunki uczestnictwa

wymagane*