Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług

Cena:
520.00 PLN (netto)

676: za udział w formie stacjonarnej
Kod: 0137/2023ON
On-line / Stacjonarne, od: 5 czerwca 2023 do: 5 czerwca 2023

Miejsce: Warszawa
 • Definicja reprezentacji i reklamy – elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji.
 • Wydatki na reprezentację - PIT
  • upominki dla kontrahentów,
  • wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
  • poczęstunki dla kontrahentów,
  • wydatki na dekoracje biura,
  • hotele dla kontrahentów, taksówki, bilety itp.
  • organizowanie imprez jubileuszowych, okolicznościowych i sportowo - rekreacyjnych,
  • kartki świąteczne itp.
 • Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów.
  • organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
  • reklama a marketing - skutki podatkowe rozróżnienia,
  • upominki reklamowe, tablice reklamowe, degustacje, plakaty, udział w konferencjach itp. - zasady rozliczeń podatkowych,
  • dystrybuowanie materiałów reklamowych, standy, katalogi, wzorniki itp.
  • reklama publiczna i niepubliczna – jednolite traktowanie na gruncie podatkowym itp.
 • Sponsoring oraz udział w targach i imprezach reklamowych:
  • Zasady dokumentowania i zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
 • Sprzedaż premiowa w aspekcie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ustawy o grach hazardowych:
  • Wydatki na organizację sprzedaży premiowej, nagrody w organizowanych przez sprzedawcę bądź producenta konkursach i losowaniach
  • Zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie VAT (możliwość potrącenia podatku naliczonego, przypadki gdy nie powstaje obowiązek uiszczenia podatku należnego itp.).
 • Świadczenia na rzecz pracowników, zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy.
  • wydatki pracodawcy na: prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników, opiekę medyczną, zakup ubrań dla pracowników, zapomogi pieniężne i rzeczowe, fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych, używanie służbowych telefonów do prywatnych celów pracowników itp.
  • wydatki na rzecz pracowników nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.
 • Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników – zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie VAT.
 • Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Podatek VAT należny i naliczony zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów.
 • Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w aspekcie podatku od towarów i usług:
  • zasady rozliczania VAT – u należnego w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy, upominki i nagrody dla kontrahentów, zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy - najkorzystniejsze metody rozliczeń podatkowych, poczęstunki dla kontrahentów (usługi cateringowe, posiłki, napoje itp.), zasady ewidencjonowania czynności nieodpłatnych w kasie rejestrującej.
 • Prezenty o małej wartości, próbki oraz drukowane materiały reklamowe i informacyjne – zasady rozliczeń na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych na gruncie VAT i moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatku od towarów i usług np.:
  • czynności podlegające opodatkowaniu VAT - em,
  • poczęstunki dla pracowników - zasady opodatkowania,
  • świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.) – przypadki kiedy nie podlegają opodatkowaniu VAT – em,
  • zakup usług obcych na potrzeby osobiste pracowników,
  • świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS,
  • zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku dokonywania świadczeń na rzecz pracowników,
  • zasady ewidencjonowania świadczeń na rzecz pracowników w kasie rejestrującej.
Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Co zawiera cena:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Uczestnictwo w szkoleniu

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej sali.

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług

Zapisz się

Co zawiera cena:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Certyfikat w formie elektronicznej
 • Uczestnictwo w szkoleniu

Informacje o uczestniku

Dane do faktury (Nabywca)

Opcje dodatkowe

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*