Zasady rozliczania pracowników delegowanych i oddelegowanych oraz benefitów pracowniczych

Cena:
550.00 PLN (netto)

450 zł: za 2 lub więcej osoby z jednej firmy
Kod: 0276/2023/ST
Stacjonarne, od: 13 czerwca 2023 do: 13 czerwca 2023

Miejsce: Katowice

Warunki wynagradzania pracowników delegowanych

 • Oddelegowanie a podróż służbowa.
 • Zasady dotyczące wypłacania wynagrodzenie w czasie oddelegowania i delegowania pracownika.
 • Prawa i obowiązki wynikające z swobodnego przepływ pracowników i swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej.
 • Przepisy państwa członkowskiego przyjmującego, które określają wymagane „wynagrodzenie”.
 • Przepisów państwa członkowskiego pochodzenia określających wynagrodzenie płacone. pracownikowi, w tym przepisów prawa, wszelkich układów zbiorowych mających zastosowanie oraz indywidualnych umów o pracę.
 • Przykłady świadczeń jakie otrzymuje pracownik oddelegowany.
 • Przykładowe rozliczenia pracownika oddelegowanego.
 • Przykładowe rozliczenia pracownika delegowanego.
 • Zasady opodatkowania wynagrodzeń oddelegowanych i delegowanych.
 • Zasady oskładkowania wynagrodzeń oddelegowanych i delegowanych. - Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego

II. Rozliczanie benefitów – pozapłacowych dodatków/bonusów pracowniczych

 • Przychód - umowa o pracę, umowa zlecenie.
 • Nieodpłatne świadczenia, świadczenia w naturze.
 • Zasady wypłacania wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 • Benefity pracownicze na liście płac
 • Na jakich zasadach zleceniobiorcy mogę korzystać ze zwolnień ze składek.
 • Przychody korzystające ze zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania
 • Warunki rozliczania benefitów na przykładzie:
  • multisport,
  • opieka medyczna,
  • system kafeteryjny
 • Analiza zasad opodatkowania i oskładkowania benefitów pracowniczych na podstawie wybranego orzecznictwa.
 • Skutki składkowo-podatkowe przekazania pracownikom świadczeń rzeczowych
 • Podsumowanie.
 • Zakończenie
Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Termin i czas trwania

16 czerwca 2023: 09:30 - 16:00

Co zawiera cena:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Uczestnictwo w szkoleniu

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej sali.

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Zasady rozliczania pracowników delegowanych i oddelegowanych oraz benefitów pracowniczych

Zapisz się

Co zawiera cena:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Certyfikat w formie elektronicznej
 • Uczestnictwo w szkoleniu

Informacje o uczestniku

Dane do faktury (Nabywca)

Opcje dodatkowe

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*