poniedziałek, 25 lipiec 2022 09:02

Administracyjna kara pieniężna w trakcie epidemii Covid-19, bez ustawowego upoważnienia jest bezprawna

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 8 lipca 2022 roku IV SA/Wr 835/21 postępowaniu prowadzonym z udziałem Rzecznika MŚP uchylił w całości decyzje wymierzające Przedsiębiorcy karę pieniężną za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej podczas epidemii Covid-19 i umorzył postępowanie w sprawie.

Biuro zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com Biuro zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Kadry i płacePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze wymierzył Przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości 15 000 złotych za niezastosowanie się do zakazu prowadzenia działalności związanej z obsługą stoków narciarskich, wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Covid-19. Przedsiębiorca odwołał się od decyzji organu I instancji do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, który utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Przedsiębiorca od decyzji organu II instancji wniósł skargę do WSA we Wrocławiu.

Zdaniem Rzecznika zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzony wyżej wymienionym rozporządzeniem, został wprowadzony bez należytej podstawy prawnej. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych na podstawie której zostało wprowadzone rozporządzenie, umożliwiała wprowadzenie czasowego ograniczenia działalności gospodarczej w drodze rozporządzenia.

Tym niemniej nie dawała podstaw do wprowadzania całkowitego zakazu prowadzenia działalności. W związku z tym wydane rozporządzenie przekraczało delegację ustawową. Tym samym administracyjne kary pieniężne nałożone za nieprzestrzeganie zakazów wynikających z rozporządzenia w ocenie Rzecznika nakładano bez podstawy prawnej.

WSA we Wrocławiu uchylił niekorzystne dla Przedsiębiorcy decyzje Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze.

W ustnym uzasadnieniu wyroku WSA we Wrocławiu podzielił argumentację przedstawioną przez Rzecznika. Powołując się na art. 8 Konstytucji RP Sąd wskazał, iż przepis ten daje sądom kompetencję do analizowania zgodności badanych przepisów podustawowych z Konstytucją.

WSA trafnie podkreślił, że prowadzenie działalności gospodarczej stanowi wolność konstytucyjną, a tym samym nałożenie administracyjnej kary pieniężnej na podstawie rozporządzenia wydanego bez stosownego upoważnienia ustawowego narusza przepisy Konstytucji RP 
– powiedział Adam Abramowicz rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

 strzalka

Poznaj najbliższe szkolenia z zakresu prawa

 

PCDK

PCDK

Eksperci CDK Progressio to architekci biznesu, z ponad 15-letnim doświadczeniem na rynku szkoleniowym w Polsce i na świecie. Dzięki doświadczeniu, współpracy z klientami z różnych branż, jak też dzięki własnym niestandardowym pomysłom, opracowujemy unikalne produkty i programy szkoleń.