niedziela, 01 styczeń 2023 20:45

Jak nie dać się stresowi w pracy?

Stres zawodowy to rodzaj dyskomfortu psychicznego, pojawiającego się u pracowników, i związanego z niekorzystnymi warunkami występującymi w środowisku pracy. Najczęściej wskazywanym źródłem stresu zawodowego jest zbyt duże przeciążenie obowiązkami, zbyt wysokie wymagania, konflikty i nieporozumienia z przełożonym i ze współpracownikami, brak możliwości prezentowania własnych opinii i pomysłów, brak wyraźnego podziału obowiązków i jasnych zasad organizacji pracy, nieuczciwość pracodawcy, niepewność co do przyszłości firmy, brak informacji zwrotnej co do jakości wykonywanej pracy.

Obraz autorstwa Freepik Obraz autorstwa Freepik

Zmiany w prawie pracy

Każdy człowiek radzi sobie ze stresem zawodowym w inny sposób. Zależy to głównie od indywidualnych predyspozycji i reaktywności na sytuacje stresogenne. Jedni przyjmują stres w pracy jako naturalny jej element, zaś napięcie związane z podwyższonym stopniem stresu potrafią uregulować samodzielnie. Inni natomiast, na sytuacje stresowe reagują frustracją, co może doprowadzić do licznych chorób, i potrzebują zewnętrznego wsparcia.

Jak pozbyć się stresu w pracy?

Zupełne wyeliminowanie stresu związanego z pracą wydaje się niemożliwe. Nie pozwalają na to choćby zmiany zachodzące w obszarze pracy, a podyktowane zmianami globalnymi, np. w obszarze technologii. Są jednak sposoby, aby ograniczyć wpływ czynników stresogennych na nasze funkcjonowanie w środowisku pracy. Przede wszystkim należy zastanowić się, co stanowi źródło stresu i co można zrobić, aby źródło to wyeliminować albo przynajmniej ograniczyć.

Państwowa Inspekcja Pracy opracowała listę 44 rad walki ze stresem, które, w zależności od źródła stresu w pracy, mogą być stosowane przez każdego pracownika. Do kluczowych z nich należą:

 • znajomość praw i obowiązków pracownika wskazane w Kodeksie pracy;
 • dokładnie zapoznanie się z zakresem obowiązków i opiniami o miejscu pracy przed podjęciem decyzji o przyjęciu oferty pracy;
 • rezygnacja z zatrudnienia, w przypadku wątpliwości co do oferowanych warunków pracy, zwłaszcza jeżeli odbiegają one od ustaleń poczynionych podczas rozmowy kwalifikacyjnych;
 • rezygnacja z zatrudnienia, w przypadku gdy pracodawca zwleka z podpisaniem umowy o pracę;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwijanie zainteresowań;
 • traktowanie swoich obowiązków poważnie i wykonywanie ich sumiennie,
 • traktowanie przełożonych i współpracowników jako partnerów, z którymi wymienia się opinie, pomysły i oczekiwania;
 • przygotowanie się do pracy przed jej rozpoczęciem: co robić i w jakiej kolejności,
  i ustalanie celów krótko i długo terminowych;
 • wykonywanie jednej czynność od początku do końca i nie odkładanie spraw;
 • akceptacja zachodzących zmian – zmiany są nieuniknione i nie na wszystko można mieć wpływ;
 • mówienie „nie”, gdy ktoś narusza nasze granice, prawa lub gdy nie jesteśmy na coś przygotowani;
 • proszenie o pomoc i udzielanie wsparcia innym;
 • wspólne szukanie możliwych rozwiązań w trudnych sytuacjach, zamiast szukania winnego danej sytuacji;
 • przyjmowanie odpowiedzialności za popełnione błędy i wyciągnięcie wniosków na przyszłość – nikt nie jest nieomylny;
 • zachowanie dystansu do siebie i innych;
 • w przypadku trudnego zadania lub problemu, odwołanie się do podobnych sytuacji z przeszłości, w których udało się zrealizować zadanie czy rozwiązać problem;
 • unikanie angażowania się w intrygi między innymi pracownikami;
 • korzystanie z przerw w pracy;
 • zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i życiem prywatnym;
 • dbanie o siebie: o własne zdrowie, odpoczynek;
 • poszukanie wsparcia na zewnątrz, np. u psychologa;
 • w przypadku braku możliwości wyeliminowania lub ograniczenia czynników stresogennych, ZMIEŃ PRACĘ.

strzalka

Poznaj najbliższe szkolenia z prawa pracy

 

Katarzyna Pałucka

Katarzyna Pałucka

Prawnik, specjalista w zakresie HR. Ukończyła studia wyższe na kierunku prawo, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; swoje wykształcenie uzupełniła na studiach podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilkunastu lat związana jest z administracją samorządową; główny obszar jej aktywności zawodowej to prawo pracy, w szczególności prawo pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Powołana do pełnienia funkcji ławnika na kadencję 2020 – 2023 w Izbie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi. Od roku współtworzy blog HRhelper.pl, głównie poprzez tworzenie artykułów i informacji z zakresu szeroko pojętych kadr.