Polskie firmy są dopiero na początku drogi do zrównoważonego…
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła do porządku prawnego instytucję pracy…
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 9 marca…
Przyjęty przez Radę Ministrów KSeF ma na celu przyspieszenie…
Impreza firmowa to dziś znacznie więcej niż tylko zapewnienie…
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 9 marca…
 Sejm przyjął przepisy dotyczące systemu CESOP. Mają one zaimplementować…
Nowelizacja wprowadza również możliwość wycofania się zarówno przez pracodawcę,…
Model czterech poziomów kompetencji, nazywany również czterema fazami uczenia…
W myśl art. 163 Kodeksu pracy, plan urlopów ustala…
Prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na…
Dzień Ziemi to doskonała okazja, aby zastanowić się nad…
Nowelizacja Kodeku pracy, wprowadzona na mocy ustawy z dnia…