Sytuacja ekonomiczna lub zmiany organizacyjne wymuszają czasem konieczność przejścia…
Pracodawca może dopuścić się nie tylko wykroczeń przeciwko prawom…
W praktyce dość często zdarza się, że pracownik zwraca…
Ochrona kobiet w ciąży zatrudnionych na podstawie stosunku pracy…
Dobra atmosfera w miejscu pracy stała się niewątpliwie jednym…
Dodatkowy urlop wypoczynkowy, tj. dodatkowe dni wolne od świadczenia…
Dodatek aktywizacyjny to świadczenie pieniężne wypłacone przez urząd pracy…
Świadczenie przedemerytalne jest formą wsparcia finansowego dla osób, które…
Zgodnie z art. 26 Kodeku pracy, stosunek pracy zostaje…
Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą wchodzić zarówno…
Przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają…
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej został…
W dniu 23 kwietnia 2022 r. weszła w życie…
MOBBING to działanie lub zachowanie dotyczące pracownika albo skierowane…
Projektowane zmiany do Kodeksu pracy mają na celu dostosowanie…
Zgodnie z art. 37 Kodeksu pracy, pracownikowi w okresie…