Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła do porządku prawnego instytucję pracy…
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 9 marca…
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 9 marca…
Nowelizacja wprowadza również możliwość wycofania się zarówno przez pracodawcę,…
W myśl art. 163 Kodeksu pracy, plan urlopów ustala…
Nowelizacja Kodeku pracy, wprowadzona na mocy ustawy z dnia…
Początek roku to okres, w którym pracodawcy ustalają plan…
Nowelizacja Kodeksu Pracy ma wejść w życie 07.04. Najwięcej…
Czasowe zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy uregulowane zostało w…
Postępująca transformacja cyfrowa będzie jednym z dominujących trendów na rynku…
Przyjęta przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy przyznaje pracodawcom uprawnienie…
Prace nad znowelizowanym podejściem do pracy zdalnej, a także…
Sytuacja ekonomiczna lub zmiany organizacyjne wymuszają czasem konieczność przejścia…
Pracodawca może dopuścić się nie tylko wykroczeń przeciwko prawom…
W praktyce dość często zdarza się, że pracownik zwraca…
Ochrona kobiet w ciąży zatrudnionych na podstawie stosunku pracy…