Kadry i płace

Zgodnie z art. 26 Kodeksu pracy, stosunek pracy nawiązuje…
Mobbing jest zjawiskiem o silnym, negatywnym wydźwięku. Pojęcie mobbingu…
Zasiłek chorobowy jest świadczeniem wypłacanym przez pracodawcę lub Zakład…
Kwestia możliwości korzystania z urlopu wypoczynkowego i urlopu na…
W myśl art. 229 Kodeksu pracy oraz zgodnie z…
Zgodnie z art. 134 Kodeksu pracy, pracownikowi, którego dobowy…
Przywrócenie pracownika do pracy na mocy orzeczenia sądu, wydanego…
Nie ulega wątpiwości, że pracownik może nawiązać stosunek pracy…
Niewielu pracodawców zdaje sobie sprawę, że od grudnia br.…
Lider czyli kto? Zgodnie z definicją ukształtowaną na gruncie…
Urlop okolicznościowy, wbrew przyjętej nazwie, nie jest urlopem, a…
Premia uznaniowa i nagroda nie stanowią stałych składników wynagrodzenia.…
Każdemu z nas zdarza się patrzeć z niechęcią na…